Zmiana NIP a kasa fiskalna

Zgodnie z art. 12 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, Numer Identyfikacji Podatkowej nie przechodzi na następcę prawnego.

W praktyce oznacza to, że jeśli przedsiębiorca przekształci swoją jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z.o.o. lub inną formę prawną, nowy podmiot otrzymuje własny NIP i nie ma możliwości utrzymania dotychczasowego numeru identyfikacyjnego.
Jest to szczególnie istotne z perspektywy firm, które są zobowiązane do rejestrowania swoich transakcji przy użyciu urządzeń rejestrujących, takich jak kasy fiskalne. Legalnie działająca kasa powinna:

  • Zawierać w pamięci fiskalnej Numer Unikatowy Kasy
  • Zapisać w pamięci fiskalnej numer NIP podatnika
  • Oznacza to, że jeśli nastąpiła zmiana organizacyjna, która nie wpływa na numer NIP, przedsiębiorca wciąż może korzystać ze swoich kas fiskalnych bez zmian

Zmiana NIP

Jeśli jednak zmiana formy działalności gospodarczej pociąga za sobą również zmianę Numeru Identyfikacji Podatkowej, konieczna jest ponowna fiskalizacja posiadanych urządzeń. Wygląda ona jednak nieco odmiennie niż pierwsza fiskalizacja kasy fiskalnej. Aby ponownie zafiskalizować wcześniej fiskalizowaną kasę użytkownik musi:

  • Wykonać raport miesięczny
  • Złożyć w Urzędzie Skarbowym wniosek o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej
  • Zlecić serwisantowi odczyt zawartości kasy poprzez wykonanie raportu rozliczeniowego. Czynność ta koniecznie musi zostać wykonana w obecności urzędnika Urzędu Skarbowego
  • Ponownie zafiskalizować używane urządzenie

Jeśli wykorzystywane urządzenie nie pozwala na wymianę modułu pamięci fiskalnej oraz ponowną fiskalizację, przedsiębiorca musi wymienić urządzenia fiskalne na nowe, aby dalej legalnie prowadzić działalność i dokumentować sprzedaż.

Inne artykuły z tej kategorii