Własna działalność a etat – co warto wiedzieć

Dane GUS wskazują, że w 2016 roku już 1,2 mln Polaków pracowało w więcej niż jednym miejscu. Według danych z 2012 roku przeciętnie osoba dorabiająca poza swoim miejscem pracy przez 13 godzin tygodniowo.

Dodatkową działalność prowadzić można w różny sposób, w zależności od kwalifikacji oraz umiejętności. Dla części pracowników jest to dodatkowy dochód który idzie w parze z zainteresowaniami, inni muszą tym przychodem uzupełniać domowy budżet, a jeszcze inni traktują poboczną działalność jako drogę rozwoju zawodowego.

Niezależnie od wykonywanych obowiązków, konieczne jest zalegalizowanie swojej dodatkowej działalności poprzez umowy cywilnoprawne, etat cząstkowy lub, jak to często ma miejsce, prowadzoną alternatywną aktywnością w formie działalności gospodarczej.

Niższy ZUS

Prowadzenie własnej firmy nie zawsze musi oznaczać rezygnację z etatu. Wręcz przeciwnie – wielu prowadzących działalność gospodarczą czuje się bezpieczniej, gdy ich wciąż jeszcze rozwijana firma nie jest głównym źródłem przychodu, a oprócz niej mają stabilną i stałą wypłatę co miesiąc.

Jedną z największych trudności dla przedsiębiorców są składki ZUS – odpowiednio 487 złotych w przypadku „małego ZUSu” dla nowych przedsiębiorców i 1172,56 zł dla wszystkich pozostałych przedsiębiorców. W przeciwieństwie do podatku dochodowego, składki ZUS muszą być płacone niezależnie od zysku czy przychodu przedsiębiorstwa.

Jednak pracownik prowadzący działalność gospodarczą i jednocześnie zatrudniony na etacie musi zapłacić jedynie składkę zdrowotną, która w 2017 roku wynosi 297,28 złotych.

Warunkiem zwolnienia z płacenia pełnej wysokości składek ZUS jest zarabianie przynajmniej wynagrodzenia minimalnego.

Wszystkie korzyści

W przeciwieństwie do pracowników etatowych, osoba prowadząca działalność gospodarczą ma prawo odliczać od dochodu koszty prowadzenia działalności. Co ważniejsze jednak, koszty prowadzonej działalność obniżają przychód liczony razem, zarówno z etatu, jak i z samej działalności. Tym samym, jeśli przedsiębiorca w danym okresie poniósł straty, to poskutkują one obniżeniem podatku odprowadzanego od zysków z pracy na etat.

Oznacza to, że jeśli pracownik założył sklep internetowy i musi zakupić towar, co wiąże się z dużymi kosztami na samym początku działalności, zapłaci dzięki temu niższy podatek liczony od całego swojego dochodu, a nie wyłącznie od działalności gospodarczej.

Komplikacje podatkowe

Łączenie pracy na etat z działalnością gospodarczą może powodować komplikacje przy wypełnianiu zeznania podatkowego. Jeśli przedsiębiorca rozlicza się z podatków na zasadach ogólnych (według skali podatkowej), wypełnić musi PIT-36 na którym wskazuje wszystkie źródła dochodu. Co więcej, prowadzona działalność gospodarcza nie wpływa na możliwość skorzystania z ulg, takich jak ulga na dziecko czy rozliczanie się wspólnie z małżonkiem.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca pracujący na etacie zdecyduje się na rozliczanie się z działalności podatkiem liniowym, musi wypełniać dwie osobne deklaracje, jedną za etat a drugą za działalność. Jednak całkowicie traci prawo do ulg i wspólnego rozliczania się.

Dwie osobne deklaracje są konieczne w sytuacji, gdy przedsiębiorca rozlicza się na podstawie karty podatkowej oraz ryczałtu. Co jednak istotne, różne formy rozliczania się z podatków mają różne terminy składania deklaracji.

Podatnik rozliczający się według podatku liniowego oraz zasad ogólnych (skali podatkowej) musi przesłać deklarację do urzędu skarbowego do 30 kwietnia (w 2017 roku jest to 2 maja). Z kolei przedsiębiorcy korzystający z karty podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mają czas na złożenie zeznania do 31 stycznia.

Inne artykuły z tej kategorii