Urządzenia fiskalne w firmie

Poniżej przedstawiamy zestaw pomocnych pytań i odpowiedzi dotyczących urządzeń fiskalnych w firmie.

Pytanie (P): Co to jest urządzenie fiskalne?

Odpowiedź (O): Urządzenia fiskalne służą do rejestrowania sprzedaży skierowanej do klientów nieprowadzących działalności gospodarczej. Ze względu na bardzo istotną rolę jaką grają w obliczaniu należności podatkowych, zarówno kasy fiskalne jak i drukarki fiskalne wyposażone są w pamięć fiskalną, w której przechowywane są wszystkie transakcje. Wszystkie tego typu urządzenia muszą posiadać stosowną homologację oraz być zarejestrowane w urzędzie skarbowym.

P: Jakie są rodzaje urządzeń fiskalnych i czym się różnią?

O: Urządzenia fiskalne dzielą się na kasy oraz drukarki fiskalne.

Kasa fiskalna jest to zintegrowane urządzenie zawierające klawiaturę, wyświetlacz oraz drukarkę paragonu, które umożliwia rejestrowanie sprzedaży. W wielu przypadkach kasa jest wystarczającym urządzeniem fiskalnym dla sklepu czy punktu usługowego.

Drukarka fiskalna z kolei służy wyłącznie do drukowania paragonów i rejestrowania sprzedaży, a do prawidłowego działania wymaga podłączenia do komputera z odpowiednim oprogramowaniem.

P: Czy terminal płatniczy jest urządzeniem fiskalnym?

O: Terminal płatniczy sam w sobie nie jest urządzeniem fiskalnym, a jedynie narzędziem płatności, podobnie jak gotówka. Jednak popularne są kasy zintegrowane z terminalem, które umożliwiają płatność kartą płatniczą z natychmiastową rejestracją transakcji, bez późniejszego jej przepisywania.

P: Moje urządzenie fiskalne zepsuło się. Co mogę zrobić?

O: Z myślą o takich sytuacjach dobrze jest mieć w firmie zapasowe urządzenie fiskalne, które można uruchomić w razie awarii. Użytkownik kasy nie ma prawa samodzielnie dokonywać napraw na swoim urządzeniu fiskalnym, a za naruszenie plomb grożą grzywny.

Jednocześnie sprzedaż bez prowadzonej ewidencji przy pomocy kasy fiskalnej jest przestępstwem skarbowym. Tak więc jeśli nastąpiła awaria kasy fiskalnej, a w sklepie nie ma zapasowego urządzenia, konieczne jest zaprzestanie sprzedaży.

P: Kto może naprawić kasę fiskalną?

O: Do naprawy urządzeń fiskalnych uprawnieni są jedynie serwisanci z punktu, w którym kasa została zakupiona. Wszelkie próby samodzielnej naprawy kasy mogą poskutkować jej dalszym uszkodzeniem. Co więcej, wszelkie próby naprawy kasy fiskalnej przez osobę nieuprawnioną mogą skończyć się odpowiedzialnością skarbową.

P: W ramach swojej działalności sprzedaję towary wyłącznie do firm, a osoby fizyczne kupują tylko od czasu do czasu. Czy muszę mieć kasę fiskalną?

O: Jeśli sprzedaż na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej w poprzednim roku fiskalnym nie przekroczyła 20 tys. złotych, nie ma takiego obowiązku.

Inne artykuły z tej kategorii