Słownik pojęć fiskalnych

Drukarka kasy – jest to urządzenie, które drukuje wszystkie dokumenty związane z pracą danej kasy fiskalnej. Najczęściej są to paragony fiskalne, choć niektóre modele umożliwiają również druk potwierdzeń płatności kartą oraz faktur VAT.

Kasa rejestrująca – elektroniczna kasa ewidencjonująca i rejestrująca w module fiskalnym sprzedaż każdego towaru lub usługi. Służy do zapisywania obrotu oraz kwot należnego podatku.

Fiskalizacja kasy – jest to moment aktywacji modułu fiskalnego w kasie fiskalnej.
Od chwili fiskalizacji kasa może być legalnie używana do ewidencji sprzedaży.
Do fiskalizacji uprawniony jest jedynie pracownik serwisu kasy, który powinien posiadać stosowne uprawnienia.

Importer kas rejestrujących – jest to organizacja bądź osoba fizyczna, która w ramach swojej działalności gospodarczej wprowadza do obrotu importowane kasy rejestrujące.

Numer unikatowy kasy – jest to niepowtarzalny numer nadawany pamięci fiskalnej kasy przez Ministra Finansów. Numer służy identyfikowaniu urządzenia i nie może być przypisany innej kasie.

Moduł fiskalny kasy – jest to urządzenie rejestrujące obrót i wyliczające kwoty należnego podatku. Zadaniem modułu fiskalnego jest również sterowanie wydrukiem wszystkich dokumentów fiskalnych.

Pamięć fiskalna kasy – jest to urządzenie, które umożliwia trwały, jednokrotny i niemożliwy do modyfikacji zapis danych dopuszczonych programem kasy. Dane są niemożliwe do usunięcia bez zniszczenia urządzenia fiskalnego. Sama pamięć umieszczona jest w twardej, nieprzeźroczystej masie, która uniemożliwia dostęp osobom nieupoważnionym.

Paragon fiskalny – jest to dokument fiskalny dla nabywcy potwierdzający legalność sprzedaży. Na paragonie fiskalnym powinien znajdować się numer unikatowy kasy, nazwa, adres i NIP użytkownika kasy oraz dane o sprzedawanym towarze wraz z godziną i datą zakupu.

Producent kas rejestrujących – jest to przedsiębiorstwo lub osoba fizyczna, która
w ramach swojej działalności gospodarczej produkuje i wprowadza do obrotu urządzenia fiskalne.

Program aplikacyjny kasy – jest to oprogramowanie umożliwiające pracę modułu fiskalnego, dopuszczone przez Ministra Finansów do stosowania, które zapewnia prawidłowy, trwały i niemożliwy do modyfikacji zapis wielkości obrotu i kwot podatku w pamięci fiskalnej kasy. Program steruje również wydrukiem dokumentów fiskalnych oraz innych niefiskalnych druków, takich jak potwierdzenia transakcji z użyciem terminala płatniczego czy potwierdzenia doładowania kart miejskich.

Raport fiskalny – jest to dokument fiskalny zawierający dane sumaryczne na temat obrotu oraz kwoty podatku za daną osobę lub wybrany okres, w ujęciu według poszczególnych stawek podatkowych oraz sprzedaży zwolnionej z podatku. Raport może być dobowy lub okresowy (najczęściej miesięczny) i stanowi podstawę do prowadzenia zapisów księgowych.

Serwis kas rejestrujących – jest to zestaw czynności obejmujących fiskalizację urządzeń fiskalnych oraz ich konserwację i przeglądy. Harmonogram przeglądów został szczegółowo uregulowany przez Ministerstwo Finansów.

Wydruk niefiskalny – jest to każdy dokument drukowany przez kasę, który nie jest paragonem lub raportem fiskalnym.

Systemowa kasa fiskalna – jest to kasa, która ma możliwość pracy w sieci kas opartych o centralny serwer lub kasę główną. Jest to rozwiązanie najczęściej stosowane w sklepach wielkopowierzchniowych.

PLU – liczba towarów lub usług, jakie można zdefiniować w danej kasie fiskalnej. Warto zwrócić uwagę na ten parametr, o ile przedsiębiorca posiada bardzo bogaty asortyment towarów i usług.

Książka kasy – dokument dostarczany wraz z kasą fiskalną, w której prowadzi się zapisy dotyczące użytkowania i serwisowania kasy. Książka kasy musi być przechowywana
w miejscu prowadzenia sprzedaży.

Numer ewidencyjny kasy – jest to nadawany przez właściwy urząd skarbowy numer konkretnego urządzenia. Powinien być na nią naniesiony w widocznym miejscu oraz odnotowany w książce kasy.

Paragon kontrolny – jest to drugi egzemplarz paragonu, najczęściej nawijany na rolkę kontrolną, który stanowi materiał dowodowy podczas ewentualnych postępowań przez urzędem skarbowym. Ze względu na planowaną od 2018 roku fiskalizację online, kasy stosujące paragon kontrolny jako metodę archiwizacji będą stopniowo wygaszane.

Plomba – ołowiane zabezpieczenie zakładane przez pracownika serwisu podczas konserwacji kasy fiskalnej. Uszkodzenie plomby postrzegane jest jako próba nieuprawnionego dostępu do modułu fiskalnego i oznacza sankcje ze strony urzędu skarbowego.

Czas rozpoczęcia naprawy – jest to ograniczony rozporządzeniem Ministerstwa Finansów do 48 godzin czas od zawiadomienia do przeprowadzenia naprawy kasy fiskalnej przez serwis.

Kasa rezerwowa – jest to zapasowe urządzenie, którego sklep może używać w przypadku awarii kasy głównej. Musi być zgłoszona do urzędu skarbowego. Gdy kasa główna ulegnie awarii a sprzedawca nie posiada kasy zapasowej, musi bezzwłocznie zaprzestać sprzedaży.

Inne artykuły z tej kategorii