Jak przeprowadzić skuteczną rozmowę kwalifikacyjną

Większość poradników na temat rekrutacji skupia się na wskazywaniu kandydatom, jak dobrze wypaść podczas rozmowy o pracę. Znacznie mniej jest porad dla przedsiębiorców, które wskazują jak prowadzić rozmowę, by zatrudnić najlepszego człowieka na dane stanowisko.

Z perspektywy pracodawcy zatrudnienie nowego pracownika jest znacznie większym ryzykiem niż zmiana pracy dla kandydata. Pracodawca oczekuje, że nowy pracownik będzie wspierał jego biznes i pomoże firmie się rozwijać. Zatrudnienie nieodpowiedniej osoby może dać odwrotny efekt – niekompetentny pracownik może źle wpływać na firmę i obniżać jej konkurencyjność. Jednocześnie im ważniejsze stanowisko zajmuje, tym wyższe ryzyko ze sobą niesie.

Z tego względu, aby przedsiębiorca przeprowadził skuteczny proces rekrutacyjny, powinien:

Dokładnie wiedzieć, kogo szuka

Przed zatrudnieniem pracownika należy dokładnie zrozumieć rolę, jaką ma pełnić
w przedsiębiorstwie – nie tylko jakie jest jego stanowisko, ale również jaką potrzebę biznesową realizuje w miejscu zatrudnienia.

Należy ustalić również, w jaki sposób sprawdzić, czy dana potrzeba biznesowa została zaspokojona. Nowy handlowiec ma przede wszystkim dbać o istniejących klientów? Pozyskiwać nowych? A może jego rola będzie obejmowała organizację procesów? Wszystkie te kwestie przedsiębiorca musi zidentyfikować przed rozmową kwalifikacyjną.

Dbać o kandydata

W dobie obowiązującego od kilku lat rynku pracownika dane kontaktowe
do utalentowanych pracowników są wiele warte. Być może nawet jeśli nie uda się zatrudnić danej osoby na to konkretne stanowisko, możliwe będzie nawiązanie z nią współpracy w przyszłości lub zlecanie dodatkowych usług.

Ważne jest, aby niezależnie od przebiegu rekrutacji, poinformować kandydata o wynikach. Niewłaściwie potraktowany kandydat, który nie otrzymał jasnej informacji zwrotnej, będzie w przyszłości mniej chętny do powrotu do rozmów i podjęcia współpracy. Natomiast jeśli wyniesie dobre wrażenia z procesu rekrutacyjnego, gotów jest polecać firmę swoim znajomym lub samemu zgłosić się w kolejnych rekrutacjach.

Przygotować się

Przed samą rozmową kwalifikacyjną należy zapoznać się z dokumentami aplikacyjnymi, które kandydat nadesłał. Każde ze stanowisk, jakie wcześniej zajmował, wiąże się z osobną historią, a doświadczenie tam zdobyte może być przydatne dla firmy i dać jej w przyszłości przewagę konkurencyjną.

Wszystkie te informacje można pozyskać podczas rozmowy kwalifikacyjnej, trzeba się jednak wcześniej do niej przygotować. A to oznacza poświęcenie znacznie więcej czasu niż samo przeczytanie CV kilka minut przed rozmową.

Przykładowe pytania:

  • Czego nauczyłeś się w tej konkretniej pracy?
  • Dlaczego odszedłeś z tej konkretnej firmy?

Rozmawiać, nie przesłuchiwać

Dla większości ludzi rozmowa kwalifikacyjna jest szczególnie stresującą chwilą. Dlatego obowiązkiem potencjalnego pracodawcy jest zadbanie o przyjazną atmosferę.

Jednocześnie rolą osoby rekrutującej jest aktywne słuchanie i rozumienie tego, co mówi kandydat. Przygotowane wcześniej pytania oczywiście należy zadać, jednak każda odpowiedź może być punktem wyjścia dla kolejnych pytań.

Przykładowe pytania:

  • Dlaczego w ten sposób postąpiłeś?
  • Co spowodowało, że zdecydowałaś się na takie wyjście z sytuacji?

Wyrażać zainteresowanie

Ostatecznym celem każdego pracownika jest przynoszenie firmie zysku. Z tego względu przedsiębiorca nie może sugerować, że to kandydata spotkał zaszczyt, że będzie mógł pracować w danej firmie. Powinien raczej cieszyć się, że zatrudnił właściwego, wartościowego człowieka. Traktowanie kandydatów od początku po partnersku zawsze jest dobrym rozwiązaniem.

Dobrze przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna jest dla firmy wstępem do zatrudniania wykwalifikowanych i utalentowanych pracowników. Niezależnie od swojego stanowiska, pracownik jest jednym z najważniejszych zasobów w firmie, a dzięki swoim umiejętnościom może być dla przedsiębiorstwa bodźcem do stałego rozwoju.

Inne artykuły z tej kategorii