Polacy a karty zbliżeniowe

Raport „Postawy Polaków wobec obrotu bezgotówkowego” przygotowany przez NBP wyraźnie wskazuje, że Polacy, którzy posiadają karty z funkcją płatności zbliżeniowych, chętnie korzystają z takiej możliwości realizacji transakcji. Według badania 66 proc. osób posiadających taką kartę płaci zbliżeniowo, a 12 proc. decyduje się nie sięgać po tę opcję. Co więcej, 16 proc. posiadaczy tego typu kart decyduje się na płacenie nimi codziennie a 38 proc. kilka razy w tygodniu.

Młodzi „bezdotykowi”

Z raportu wynika wyraźna korelacja między wiekiem a częstotliwością korzystania z płatności bezdotykowych. Najchętniej to narzędzie regulowania rachunków stosują osoby w wieku 18-24 lata. W tej grupie po płatności bezdotykowe sięga 83 proc. badanych. Niewiele mniej (81 proc.) korzysta z tej funkcji w grupie 25-34 lata.

Wraz z rosnącym wiekiem, popularność płatności bezdotykowych spada. Wśród Polaków w przedziale 35-44 lata 73 proc. korzysta z tej możliwości. Dla grupy 45-54 odsetek ten wynosi 61 proc., a dla osób między 55-64 rokiem życia 50 proc. Dla starszych osób wartość ta wynosi niewiele mniej bo 47 procent.

Wykształceni bez gotówki

Badanie wykazało istotny związek między wykształceniem a chęcią do płacenia bezdotykowego. Według raportu NBP 71 proc. Polaków z wyższym wykształceniem sięga po tę funkcjonalność swojej karty płatniczej. Wśród osób z wykształceniem średnim robi to 68 procent. Spośród osób z wykształceniem zawodowym bezdotykowo płaci 64 proc badanych, a przy wykształceniu podstawowym odsetek ten wynosi już znacznie mniej
bo 57 procent.

Płatność zbliżeniowa kartą płatniczą to nie jedyne narzędzie płatności bezdotykowych w Polsce. Alternatywą jest korzystanie np. z funkcji telefonów wyposażonych w moduł NFC (Near Field Communication, z ang. komunikacja bliskiego pola).

Raport przygotowany przez Izbę Gospodarki Elektronicznej (GE) wskazuje, że 38 proc. Polaków przynajmniej raz zapłaciła przy użyciu urządzenia mobilnego. Wskaźnik ten jest o trzy punkty procentowe mniejszy niż odsetek użytkowników deklarujących, że kupują towary w internecie oraz 8 punktów procentowych mniej, niż płaci przy użyciu płatności elektronicznych.

Niezależne środki płatności

W tej chwili najpopularniejsze na urządzeniach mobilnych są płatności dostępne także przy użyciu komputerów stacjonarnych. Dane przytoczone w raporcie IGE wskazały, że 35 proc. Polaków płacących mobilnie wybierało rozwiązania oparte o tzw. „jedno kliknięcie” czyli na przykład PayU.

Drugie w zestawieniu popularności były narzędzia przedpłacone, takie jak SkyCash czy PayPal, które wskazało 31 proc. badanych. Z kolei 27 proc. użytkowników skorzystało z dostępnych w nowoczesnych urządzeniach mobilnych płatności zbliżeniowych dostarczanych w ramach usług wystawców kart płatniczych Visa oraz Mastercard.

Po płatności za pomocą kodów jednorazowych (na przykład BLIK) sięgnęło 22 proc. badanych. Kolejne 14 proc. badanych wykorzystało mobilny pay-by-link, co sprowadzało się do wykonania szybkiego przelewu poprzez wcześniej przygotowaną przez sprzedawcę formatkę płatnościową. Z kodów QR przy płaceniu korzysta zaledwie 12 proc. badanych.

Giganci mało popularni

Choć Polska jest jednym z pierwszych rynków, na których powszechnie dostępny jest system Android Pay, wciąż jeszcze płatności przy użyciu rozwiązań dostarczanych przez gigantów nie stały się powszechne. Raport IGE wskazuje, że 30 proc. respondentów, zapytanych o usługi płatnościowe takie jak Apple Pay, Android Pay czy Samsung Pay przyznaje, że nigdy o nich nie słyszało. Kolejne 23 proc. deklaruje, że zna tego typu rozwiązania jednak nie jest zainteresowana płaceniem przy ich użyciu. Jedynie 19 proc, badanych zadeklarowało, że ta usługa jest dla nich atrakcyjna.

Płatność telefonem – żaden problem

Spośród badanych, którzy płacili przy użyciu urządzeń mobilnych, 20 proc. deklaruje, że zrobili to więcej niż 10 razy w ostatnich 6 miesiącach. Z kolei 36 proc. przyznaje, że zdarzyło im się to od 5 do 9 razy, 18 proc. respondentów przyznało, że płacili telefonem od 2 do 5 razy. Jedynie 10 proc. badanych przyznało, że płacili w ten sposób raz w ciągu ostatniego półrocza.

Warto w tym miejscu podkreślić, że z obu raportów wyłania się obraz Polaków jako narodu przyjaznego wobec płatności bezdotykowych oraz generalnie otwartego na nowinki w tej dziedzinie życia. Dowodem na to może być fakt, że Polska jest jednym z pierwszych rynków na których Android Pay jest powszechnie dostępnym narzędziem.

Inne artykuły z tej kategorii