Czy opłaca się być podatnikiem VAT?

Polskie prawo pozwala przedsiębiorcy wybrać, czy chce być płatnikiem podatku VAT. Bycie czynnym podatnikiem może okazać się bardzo opłacalne, choć wiele zależy od branży oraz grupy docelowej.

Rejestracja jako płatnik podatku VAT nakłada obowiązek doliczania do każdej transakcji podatku VAT (najczęściej w wysokości 23 proc.). Jednocześnie podatnik ma prawo odliczyć od kwoty podatku, którą musi przelać do urzędu skarbowego, wysokość podatku VAT za towary, które kupił na potrzeby działalności.

Przykład pierwszy:

Przedsiębiorca świadczący usługi informatyczne, wystawił w danym miesiącu faktury na kwotę 6 150 zł brutto (5 tys. złotych + 1 150 zł VAT). Oznacza to, że jego należność VAT w tym miesiącu wynosi 1 150 złotych. Jednak postanowił kupić do pracy nowy komputer za 3 690 zł (3 tys. netto + 690 zł VAT). Jako zarejestrowany płatnik VAT ma prawo odliczyć od swojego podatku podatek już zapłacony przy zakupie innych towarów, co oznacza, że na konto urzędu musi przelać 460 zł (1 150 zł – 690 zł).

B2B pełne VAT

Większość firm w Polsce jest zarejestrowanych jako płatnicy VAT, co oznacza, że wśród swoich kontrahentów szukają również płatników VAT, aby poprzez kupowanie i zamawianie usług u nich pomniejszać własną należność podatkową.

Ze względu na mechanizm regulujący działanie podatku VAT, jest on dla większości firm „przeźroczysty” – przerzucają płatność na klientów, podczas gdy własną należność pomniejszają poprzez zakupy u wybranych dostawców. W segmencie B2B płatnicy VAT oferujący wyższą cenę brutto mogą być nawet bardziej konkurencyjni niż firmy, które tego podatku nie płacą.

Nieduża przewaga w B2C

Firmy, które nie są płatnikami VAT nie muszą dopisywać do ceny netto dodatkowego 23 proc. podatku, co powoduje, że potencjalnie mogą zaoferować niższe ceny.

Rezygnacja z płacenia podatku VAT może dawać przewagę w usługach oraz branżach, w których przewagę konkurencyjną buduje się przede wszystkim poprzez cenę. Jednak ze względu na mechanizm odliczania VAT od własnych zakupów i doliczania ich do sprzedawanych towarów, różnice nie są bardzo duże.

Różnica stawek VAT

W pewnych przypadkach materiały, z których produkowane są towary, mogą być objęte wyższą stawką VAT niż sam towar. W takiej sytuacji przedsiębiorstwo ma duże szanse na płacenie niewielkich kwot podatku, a nawet uzyskiwanie zwrotu nadpłaty podatku.

Przykład drugi:

Przedsiębiorca postanawia założyć lokalną gazetę. Ze wszystkimi podwykonawcami (fotografami, dziennikarzami itp.) rozlicza się poprzez współpracę B2B. Zarówno teksty jak i zdjęcia sprzedawane są z VAT w wysokości 23 proc.

Przedsiębiorca w danym miesiącu zakupił treść (zarówno zdjęcia jak i teksty) za kwotę 10 tys. złotych (plus 2,3 tys. VAT). Dochody ze sprzedaży gazety wyniosły 15 tys. złotych. Prasa opodatkowana jest stawką 8 proc. VAT, w związku z czym przedsiębiorca ma do zapłacenia 1 200 złotych VAT. Oznacza to, że kwota podatku, którą musi odprowadzić do urzędu jest niższa, niż suma, którą już zapłacił nabywając towary i materiały. Oznacza to „nadpłatę” podatku. Dzięki niej przedsiębiorca może wystąpić o zwrot lub zaksięgować ją na poczet nadchodzących miesięcy.

Zwrot podatku VAT można uzyskać także, gdy firma intensywnie inwestuje, a wysokość podatku VAT zapłaconego od pozyskanych środków trwałych jest wyższa niż kwota, którą należałoby odprowadzić w ramach własnej zapłaty podatku.

Przykład trzeci:

Przedsiębiorca prowadzi firmę zajmującą się nagrywaniem i montowaniem filmów.
W danym kwartale osiągnął obrót w wysokości 10 tys. złotych netto (12 300 zł z VAT). Jednocześnie zmuszony był kupić nowy komputer do pracy (8 000 zł netto), kamerę (3 000 złotych netto) oraz zestaw akcesoriów, takich jak statyw i torby do przewożenia sprzętu (dodatkowe 2 000 złotych netto). Łącznie wydał na to 15 000 złotych netto, czyli 18 450 zł brutto. W związku z tym nadpłata podatku VAT wynosi 1 150 zł (3 450 – 2 300 zł).
W związku z tym przedsiębiorca może zwrócić się do urzędu skarbowego o zwrot nadpłaty lub rozliczyć nadpłatę w nadchodzących miesiącach, w których będzie miał do zapłacenia podatek VAT od kolejnych zleceń.

Podsumowanie

Opłacalność rejestracji jako płatnik VAT zależy przede wszystkim od branży oraz grupy docelowej. Jednak w znacznej części przypadków będzie to opłacalne, a w segmencie B2B wręcz wymuszone przez klientów.

Inne artykuły z tej kategorii