OWUL – na co zwracać uwagę?

Przed podjęciem decyzji o finansowaniu zakupu leasingiem, warto dokładnie zapoznać się z zapisami umowy, które wskazują na prawa i obowiązki obu stron. Choć leasing sam w sobie jest stosunkowo prostym narzędziem, przedsiębiorca powinien dokładnie przeczytać postanowienia umowy oraz stosowane przez firmy leasingowe Ogólne Warunki Umowy Leasingu. Jest w nich zapisane jak będą wyglądać rozliczenia z tytułu umowy w praktyce – podstawowe, przewidziane harmonogramem i te, których nie planujemy.

OWUL mówi co się stanie na przykład w przypadku opóźnień w wydaniu przedmiotu przez dostawcę, zmiany stóp procentowych lub wypadku komunikacyjnego. Określa wysokość kar umownych, konsekwencje opóźnień w płaceniu rat, warunki wcześniejszego rozwiązania umowy i jej rozliczenia. Umowę podpisujemy na kilka lat i warto wiedzieć, jakie będą w tym czasie reguły współpracy z firmą leasingową.

Przy zawieraniu umowy przedsiębiorca powinien zwrócić uwagę:

  1. Jak zmieni się wysokość raty na skutek zmiany WIBOR/EURIBOR

Przedsiębiorca powinien zadbać o maksymalnie precyzyjne określenie w jakiej sytuacji rata leasingowa może wzrosnąć, a w jakiej spada.

  1. Zasady rozliczania szkody, w szczególności szkody całkowitej

Umowa powinna przewidywać takie kwestie, jak ewentualne zagospodarowanie wraku oraz precyzyjnie określać obowiązki każdej ze stron umowy leasingowej.

  1. Warunki ubezpieczenia przedmiotu we własnym zakresie

Wielu leasingodawców we własnym zakresie ubezpiecza przedmiot leasingu, co może wiązać się z wysokimi opłatami. Dlatego przedsiębiorcy często wolą we własnym zakresie zadbać o ubezpieczenie. Umowa powinna dokładnie określać, jakie dodatkowe opłaty manipulacyjne mogą się wiązać z ubezpieczeniem przedmiotu leasingu we własnym zakresie.

  1. Zasady rozliczenia w przypadku wygaśnięcia, wcześniejszego zakończenia lub cesji umowy leasingu

Umowa powinna dokładnie regulować wysokość opłat w sytuacji, gdy umowa wygasa, czy to ze względu na szkodę całkowitą przedmiotu leasingowanego, czy też z woli korzystającego.

  1. Sprawy związane z zaległościami

W umowie leasingodawca informuje leasingobiorcę, jak będzie postępował oraz jakie sankcje mogą go czekać, jeśli będzie się spóźniał z opłatami.

  1. Tabela opłat i prowizji

Z tą tabelą leasingobiorca powinien zapoznać się, aby mieć świadomość jakiej wysokości opłaty dodatkowe go czekają.

Inne artykuły z tej kategorii