Niższy ZUS – co warto wiedzieć?

Nowo zarejestrowani przedsiębiorcy mogą korzystać z pewnych przywilejów zachęcających ich do działalności, na przykład dotacji na rozwój biznesu. Jedną z takich zachęt jest preferencyjna składka ZUS przez pierwsze dwa lata prowadzonej działalności.

Obowiązkiem przedsiębiorcy jest comiesięczne uiszczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wyliczane na podstawie 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W przypadku nowych przedsiębiorców stawka ta wynosi 30 procent.

W 2017 roku wysokość składki ZUS dla przedsiębiorców wynosi 875,28 złotych. Jednocześnie „mały ZUS” dla młodych firm wynosi 190,60 zł.

Nie dla wszystkich

Należy pamiętać, że nie wszyscy nowi przedsiębiorcy mają prawo do korzystania z preferencyjnej stawki ZUS. Zwolnienie nie dotyczy osób, które:

  • prowadzą lub w ciągu ostatnich 60 miesięcy (5 lat) prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą

  • Wykonują na rzecz byłego pracodawcy takie same czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności gospodarczej, jakie wchodziły w zakres obowiązków wcześniej wykonywanych w ramach stosunku pracy.

Pierwsze wyłączenie ma na celu uniknięcie nadużyć, w ramach których przedsiębiorcy „optymalizowaliby” wysokość swoich składek ZUS poprzez regularne zamykanie działalności gospodarczej i otwieranie nowej.

Drugie z wyłączeń ma zniechęcać do przechodzenia na samozatrudnienie, które zapewnia pracownikowi znacznie mniejszy zakres ochrony niż etat oraz owocuje później znacznie niższą emeryturą.

Jak długo niższe składki?

Preferencyjna składka ZUS obowiązuje przedsiębiorców przez 24 miesiące od rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Przy obliczaniu długości ulgi bierze się pod uwagę pełne miesiące.

Inne artykuły z tej kategorii