Kto musi mieć kasę fiskalną

Według polskiego prawa kasy fiskalne muszą posiadać przedsiębiorcy, który sprzedają towary lub świadczą usługi na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Oznacza to, że w kasę fiskalną musi zaopatrzyć się przeważająca większość segmentu B2C (business to consumer – czyli usług dla klientów indywidualnych) niezależnie od wielkości danego przedsiębiorstwa. Obowiązek prowadzenia rejestru sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej dotyczy także sprzedaży dokonywanej na rzecz rolników ryczałtowych, (tj. nieobjętych obowiązkiem płacenia podatku VAT).

Co istotne z obowiązku posiadania kasy fiskalnej zwolnieni są przedsiębiorcy, których obrót w transakcjach na rzecz osób fizycznych nie przekroczył 20 tys. złotych rocznie.

Przykład 1:

Sklep osiedlowy prowadzi sprzedaż na rzecz mieszkańców oraz pobliskich punktów usługowych. Właściciele punktów czasami kupują tam towary (na przykład herbatę) na „firmę”. Nie jest to jednak główne źródło dochodu sklepu. Dlatego firma musi prowadzić ewidencję przy pomocy kasy fiskalnej.

Sklep wysyłkowy (e-commerce) sprzedaje towary na rzecz rolników – nawozy, pasze, itp. Choć są to towary służące prowadzeniu działalności, klienci tego sklepu to w większości rolnicy ryczałtowi. Dlatego firma musi rejestrować sprzedaż przy pomocy kasy fiskalnej.

Nieduży sklep z częściami i akcesoriami samochodowymi prowadzi sprzedaż na rzecz warsztatów i punktów usługowych. Jego klienci to niemal wyłącznie przedsiębiorcy, dlatego nie ma obowiązku kupowania kasy fiskalnej.

Przykład 2:

Rolnik, oprócz gospodarstwa rolnego w którym hoduje pszczoły, prowadzi także działalność gospodarczą w ramach której sprzedaje miód oraz wyroby z wosku. Sklep przynosi około 40 tys. złotych obrotu rocznie, co oznacza, że przedsiębiorca musi zainwestować w kasę fiskalną.

Serwis komputerowy obsługuje przede wszystkim firmy, jednak od czasu do czasu wykonuje także naprawy oraz sprzedaje sprzęt użytkownikom nieprowadzącym działalności gospodarczej. Obrót pochodzący z transakcji na rzecz osób fizycznych wyniósł 18 tys. złotych w skali roku. Tym samym firma nie musi prowadzić ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej.

Uwaga

Polskie prawo dopuszcza pewne wyjątki związane z ewidencjonowaniem sprzedaży przy pomocy kas fiskalnych, jednak katalog ten zmniejsza się każdego roku. Dlatego najbezpieczniej jest założyć, że firma, która prowadzi sprzedaż do klientów indywidualnych lub planuje, że tacy klienci będą stanowili dużą grupę odbiorców, będzie potrzebowała kasy fiskalnej.

Inne artykuły z tej kategorii