Ile kosztuje prowadzenie firmy?

Jedyna prawidłowa odpowiedź na pytanie „ile kosztuje prowadzenie firmy” może brzmieć wyłącznie „zależy, jakiej”.

Przedsiębiorca, oprócz kosztów prowadzenia działalności, takich jak zakup towarów, maszyn oraz ewentualnego zatrudnienia pracowników, ma również obowiązek odprowadzania podatków.

Składki ZUS

Każdy przedsiębiorca, który chce prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą musi co miesiąc płacić składki ZUS oraz przynajmniej raz na kwartał odprowadzać podatki.
Są to koszty całkowicie nieuniknione, obowiązkowe dla wszystkich.

Składki ZUS dzielą się w tej chwili na zdrowotną (w wysokości 297,28 zł), emerytalną (499,28 zł), rentową (204,62 zł) chorobową (62,67 zł), wypadkową (46,04 zł) oraz Fundusz Pracy (62,67 zł). Składki te zapewniają taką samą ochronę, jaką zapewniają składki ubezpieczeń opłacane pracownikom przez pracodawców. Dzięki nim przedsiębiorca może korzystać z publicznej służby zdrowia, po przepracowaniu odpowiedniego czasu będzie otrzymywał emeryturę, a w razie wypadku lub choroby, państwo będzie wypłacało mu rentę bądź zasiłek.

Sumarycznie wszystkie składki ZUS w 2017 roku wynoszą 1172,56 złotych. Przedsiębiorca musi je opłacać co miesiąc niezależnie od obrotu czy wypracowanego zysku. Przez pierwsze dwa lata prowadzenia działalności przedsiębiorca ma prawo do preferencyjnych stawek ZUS, które wynoszą 478 zł 90 groszy, wliczając w to składkę zdrowotną.

Podatek dochodowy

Przedsiębiorca ma również obowiązek odprowadzić od swoich dochodów podatek. W zależności od sposobu rozliczania, może mieć on różną wysokość. Najpopularniejsze jest rozliczanie się według zasad ogólnych, podobnie jak robią to pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

W takiej sytuacji podatek wynosi 18 proc. od zysków do 85 528 złotych oraz 32 proc. od zysków powyżej tej kwoty. Jednocześnie przedsiębiorcy rozliczający się według tej metody mają prawo korzystać z rozmaitych ulg i udogodnień, takich jak ulga na dzieci czy możliwość rozliczania się wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem.

Jeśli przedsiębiorca wybrał inną metodę rozliczania swoich podatków, jego świadczenia względem państwa będą miały inną wysokość. Jednak w przeciwieństwie do składek ZUS, wysokość podatku do zapłaty może zostać obniżona (na przykład poprzez koszty firmowe) albo nawet wynosić 0 złotych (jeśli firma nie wykazuje zysku albo wręcz w danym okresie przyniosła straty).

Koszty kontekstowe

W zależności od prowadzonej działalności firmy mogą ponosić dodatkowe koszty, na przykład takie jak podatek akcyzowy, opłaty za koncesję (na przykład na sprzedaż alkoholu lub wyrobów tytoniowych).

Firmy mają także możliwość zarejestrować się jako płatnik podatku VAT. W takiej sytuacji firma musi również odprowadzać odpowiednią kwotę do urzędu skarbowego.

Inne artykuły z tej kategorii