Kod PKD – jaki wybrać, do czego służy?

Kod PKD, czyli Polska Klasyfikacja Działalności służy do określania zakresu usług, jakie prowadzi firma. Podczas rejestrowania działalności gospodarczej przedsiębiorca musi wybrać przynajmniej jeden kod PKD, który wskaże główną działalność firmy. Obecnie stosowana klasyfikacja prowadzonej działalności gospodarczej została zaproponowana przez ONZ, a następnie przyjęta przez kraje Unii Europejskiej i służy przede wszystkim celom badawczym oraz statystycznym. Kod PKD muszą podać zarówno osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, jak i spółki.

Nie ma przeszkód, by na etapie zakładania firmy podać od razu kilka kodów PKD, które pasują do prowadzonej działalności. Ważne jednak, by kod główny odpowiadał dominującym źródłom przychodu firmy.

Przykład 1:

Przedsiębiorca założył firmę, w ramach której chce programować na zlecenie różnych podmiotów. Dlatego jako swój główny PKD wybrał „działalność związaną
z oprogramowaniem”. Przedsiębiorca jednak nie wyklucza przeprowadzania drobnych napraw sprzętu komputerowego na zlecenie. Dlatego dodatkowo wybrał kod „Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych”.

Poszerzanie działalności

Możliwe jest także, że w trakcie rozwoju firmy przedsiębiorstwo postanawia poszerzyć zakres świadczonych usług. W takiej sytuacji należy zmodyfikować wpis w CEIDG dodając odpowiednie kody PKD. Można to zrobić przez internet przy użyciu ePUAP lub w najbliższym, dowolnie wybranym Urzędzie Gminy.

Przykład 2:

Przedsiębiorca z branży budowlanej po kilku latach pracy postanowił zakupić ciężarówkę, aby móc wozić do klientów więcej sprzętu oraz materiałów. Jednocześnie doszedł do wniosku, że pojazd może być wykorzystywany także przy organizowaniu przeprowadzek, a możliwość przewiezienia mebli i rzeczy klienta przy remoncie będzie dodatkową, interesującą wartością. Dlatego zaktualizował swój wpis o kod „działalność usługowa związana z przeprowadzkami”.

Brak limitów

W tej chwili nie ma ograniczeń odnośnie zakresu działalności, jaki może prowadzić przedsiębiorca. Jednocześnie według przepisów, wystawienie rachunku lub faktury za wykonywanie usług bez zgłoszenia odpowiedniego PKD, może zostać ukarane grzywną nawet 5 tys. złotych.

Zdarza się, że przedsiębiorcy decydują się na wpisanie wielu kodów już na samym początku. Popularne jest także wpisywanie kodów z których skorzystanie jest prawdopodobne, jednak na co dzień nie będą one miały związku z prowadzoną działalnością. Przykładem może być „Transport lądowy towarów”, który umożliwi przedsiębiorcy wystawienie faktury za transport jakiegoś towaru wykonany „przy okazji” innej pracy.

Nie tylko statystyka

Kody PKD, oprócz celów statystycznych, mogą być także przydatne przy startowaniu  w przetargach albo staraniu się o dofinansowanie. Może się zdarzyć, że konkretne granty (czy dotacje) lub warunki określone zostały z myślą o przedsiębiorcach mających w swoim wpisie odpowiedni kod PKD.

Jednocześnie prowadzenie części działalności (na przykład związanej z finansami lub importem alkoholu) może wymagać dodatkowych pozwoleń, a sam kod PKD nie daje jeszcze uprawnień, by rozpocząć działalność.

Inne artykuły z tej kategorii