Wybierz typ umowy

Podaj wartość wynagrodzenia
Podaj rodzaj kwoty
Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe* Zweryfikuj stopę procentową dla swojej grupy zawodowej. %
1 000 PLN
kwota netto
1 339,72 PLN
kwota brutto
1 615,83 PLN
koszty pracodawcy

Koszty pracodawcy dla miesięcznego wynagrodzenia 1 339,72 PLN brutto

Kwota brutto1 339,72 PLN
ubezpieczenie emerytalne130,76 PLN
ubezpieczenie rentowe87,08 PLN
ubezpieczenie wypadkowe24,11 PLN
Fundusz Pracy32,82 PLN
FGŚP1,34 PLN
Koszty pracodawcy1 615,83 PLN

Koszty pracownika dla miesięcznego wynagrodzenia 1 339,72 PLN brutto

Kwota netto1 000 PLN
ubezpieczenie emerytalne130,76 PLN
ubezpieczenie rentowe20,10 PLN
ubezpieczenie chorobowe32,82 PLN
ubezpieczenie zdrowotne104,04 PLN
zaliczka na PIT52,00 PLN
Kwota brutto1 336,72 PLN PLN
podstawa opodatkowania710,00 PLN
koszt uzyskania przychodu177,48 PLN

Niniejszy kalkulator spełnia rolę informacyjną i przeznaczony jest do użytku prywatnego.
Wyniki nie powinny być wykorzystywane do wyliczania wynagrodzeń pracowników.