Wybierz typ umowy

Podaj wartość wynagrodzenia
Podaj rodzaj kwoty
Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe* Zweryfikuj stopę procentową dla swojej grupy zawodowej. %
koszty uzyskania przychodu
1 000 PLN
kwota netto
1 339,72 PLN
kwota brutto
1 615,83 PLN
koszty pracodawcy

Koszty pracodawcy dla miesięcznego wynagrodzenia 1 339,72 PLN brutto

Kwota brutto 1 339,72 PLN
ubezpieczenie emerytalne 130,76 PLN
ubezpieczenie rentowe 87,08 PLN
ubezpieczenie wypadkowe 24,11 PLN
Fundusz Pracy 32,82 PLN
FGŚP 1,34 PLN
Koszty pracodawcy 1 615,83 PLN

Koszty pracownika dla miesięcznego wynagrodzenia 1 339,72 PLN brutto

Kwota netto 1 000 PLN
ubezpieczenie emerytalne 130,76 PLN
ubezpieczenie rentowe 20,10 PLN
ubezpieczenie chorobowe 32,82 PLN
ubezpieczenie zdrowotne 104,04 PLN
zaliczka na PIT 52,00 PLN
Kwota brutto 1 336,72 PLN PLN
podstawa opodatkowania 710,00 PLN
koszt uzyskania przychodu 177,48 PLN

Niniejszy kalkulator spełnia rolę informacyjną i przeznaczony jest do użytku prywatnego.
Wyniki nie powinny być wykorzystywane do wyliczania wynagrodzeń pracowników.