Jak założyć firmę – poradnik krok po kroku

Podstawową formą prowadzenia biznesu w Polsce jest jednoosobowa działalność gospodarcza. W przeciwieństwie do pracownika, który wykonuje swoje obowiązki
na cudzy rachunek oraz cudze ryzyko (z pewnymi wyjątkami, na przykład przy odpowiedzialności majątkowej pracownika), przedsiębiorca zarówno sam na siebie zarabia, jak i ponosi pełną odpowiedzialność związaną z prowadzoną działalnością.

Tym samym prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z mniejszą stabilnością oraz większą liczbą obowiązków niż praca na etacie, jednak może przynieść znacznie wyższe zyski.

Jednoosobowa działalność gospodarcza oznacza także niezależność nieosiągalna przy pracy na etacie. W przeciwieństwie do pracownika etatowego, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do pracy w konkretnych godzinach czy wskazanym miejscu.

Rejestracja działalności gospodarczej

Aby zarejestrować działalność gospodarczą, konieczne jest udanie się do najbliższego Urzędu Gminy i wypełnienie druku CEIDG-1, gdzie wskazana zostanie siedziba oraz rodzaj wykonywanej działalności. Nie ma przy tym znaczenia, który urząd gminy zostanie wybrany, gdyż nie obowiązuje rejonizacja.

Wraz ze złożeniem wniosku nadany zostanie Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), niezbędny przy rozliczeniach z urzędem skarbowym, oraz numer REGON, konieczny w kontaktach z ZUS.

Numery NIP oraz REGON są także wymagane przy zawieraniu umów z innymi podmiotami gospodarczymi.

Wybór sposobu opodatkowania

Podczas rejestracji konieczny jest wybór sposobu rozliczania się z podatków. Do wyboru są:

  • rozliczanie na zasadach ogólnych, według skali podatkowej (18 i 32 proc.)

  • podatek liniowy w wysokości 19 proc. przychodu

  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, który zakłada prowadzenie uproszczonej księgowości, o stawkach zależnych od rodzaju działalności (3, 5,5, 8,5, 17 i 20 procent)

  • karta podatkowa, w której wysokość podatku obliczana jest niezależnie od dochodu przedsiębiorstwa i jest ustalana indywidualnie z naczelnikiem urzędu skarbowego. Ta forma opodatkowania dotyczy najczęściej branży gastronomicznej.

Przedsiębiorca może rozpocząć świadczenie usług od momentu zarejestrowania firmy.

Rejestracja w ZUS

Choć na podstawie zgłoszenia w CEIDG ZUS przygotuje dane płatnika składek,
to przedsiębiorca w ciągu 7 dni od rejestracji działalności musi zarejestrować się w ZUS jako ubezpieczony. W ramach ubezpieczenia może także zgłosić swoją rodzinę, na przykład niepracującego małżonka czy dzieci.

Jeśli ubezpieczony będzie w ZUS opłacał zarówno składki ubezpieczenia społecznego jak i zdrowotne, musi wypełnić druk ZUS ZUA. Jeśli składki ubezpieczenia społecznego ma opłacone z innego źródła (na przykład z pracy na etacie) musi wypełnić druk ZUS ZZA.

Za pierwszy okres rozliczeniowy musi zostać wypełniona także deklaracja ZUS DRA określająca wysokość płaconych składek. Jeśli ta stawka nie będzie ulegała zmianom (na przykład ze względu na chorobę lub dobrowolne płacenie wyższych składek), przedsiębiorca nie musi składać kolejnych deklaracji.

Jeśli przedsiębiorca otwiera działalność w trakcie miesiąca (na przykład w połowie), płaci z tego tytułu niższe składki, co powoduje, że jego pierwsza deklaracja ZUS DRA wskazuje niższą stawkę, a następnie musi złożyć ponowną deklarację, wskazującą już pełny wymiar składek w następnym miesiącu.

Konto firmowe

Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej nie wymaga zakładania osobnego konta, a wszystkie wydatki mogą być rozliczane z konta osobistego. Jest to jednak dobry pomysł, gdyż umożliwia znacznie sprawniejsze zarządzanie osobistymi i firmowymi finansami oraz symboliczne ich rozdzielenie.

Jeśli przedsiębiorca chce wskazać konkretne konto jako firmowe (może to być jedno
z kont osobistych), powinien to zrobić w formularzu rejestracyjnym lub zgłosić później, aktualizując wpis w CEIDG. Jeśli korzysta z usług biura księgowego, również powinien
to zgłosić poprzez aktualizację wpisu lub w momencie zakładania działalności.

Po wypełnieniu wszystkich wymienionych powyżej formalności, można rozpocząć działalność gospodarczą.

Inne artykuły z tej kategorii