Fiskalizacja online – zmiany w 2017 i start w 2018 roku

Od 1 stycznia 2018 roku wszystkie kasy fiskalne będą musiały przesyłać dane w formie cyfrowej do centralnej bazy danych (Centralnego Rejestru Paragonów) w Ministerstwie Finansów w ramach fiskalizacji online.

Zmiany oznaczają przede wszystkim, że z użycia wyjdą wszystkie kasy starego typu, przede wszystkim kasy o tak zwanych „dwóch rolkach”, które przechowywały kopię prowadzonych transakcji w formie papierowej. Wraz z obowiązkiem przesyłania paragonów on-line do Ministerstwa Finansów, zniesiony zostanie obowiązek przechowywania paragonów w formie papierowej – archiwizacja odbywać się będzie jedynie w pamięci fiskalnej oraz w pamięci chronionej.

Jednocześnie klient nadal będzie otrzymywał papierowe potwierdzenie dokonania transakcji.

Uszczelnienie systemu

Celem wprowadzonych zmian jest zwiększenie wpływów podatkowych z transakcji rejestrowanych przy pomocy kas fiskalnych online. Kasy będą miały możliwość przekazywania do ministerstwa pojedynczych paragonów, raportów dziennych albo miesięcznych. Dzięki zestandaryzowanej cyfrowej formie organy kontrolne będą miały możliwość szybszego wyłapywania oszustów oraz badania ogólnych trendów dotyczących wpływów podatkowych.

Kontrola przeprowadzana w formie cyfrowej będzie także sprawniejsza i znacznie mniej uciążliwa dla sklepów oraz punktów usługowych .

Docelowo klienci również mają mieć możliwość otrzymania paragonu w formie elektronicznej.

Wymiana kas fiskalnych

Nowe zasady kontroli sprzedaży ewidencjonowanej na kasach fiskalnych wiążą się z koniecznością wymiany urządzeń. Kasy starego typu (przede wszystkim te przechowujące kopię w formie papierowej) docelowo zostaną całkowicie wycofane z użytku.

Wprowadzenie kas fiskalnych nowego typu najprawdopodobniej oznaczać będzie wzrost dostępności płatności przy pomocy kart zbliżeniowych oraz płatniczych. Już w tej chwili z kart bankomatowych korzysta 98 proc. Polaków, z czego 61 proc. wykorzystuje je „często”. Ze względu na konieczność zapewnienia wszystkim kasom fiskalnym dostępu do internetu, znikną bariery technologiczne związane z przyjmowaniem płatności przy pomocy terminali.

Inne artykuły z tej kategorii