Działania serwisowe kas fiskalnych online

Kluczową różnicą między tradycyjnymi kasami fiskalnymi oraz urządzeniami online ready (oraz docelowo kasami spełniającymi wymagania fiskalizacji online) jest możliwość komunikowania się tych drugich przez internet z centralnym repozytorium danych w Ministerstwie Finansów.

Dlatego pod względem serwisowania i obowiązków konserwacyjnych ze strony przeciętnego użytkownika niewiele się zmienia.

Kto może serwisować kasę fiskalną?

Zgodnie z polskimi przepisami, do dokonywania przeglądu kasy fiskalnej uprawniony jest jedynie punkt serwisowi wpisany do książki serwisowej danego urządzenia fiskalnego. Z tego względu warto jest kierować się nie tylko ceną usługi, ale również odległością do serwisu. Przeciętny czas trwania przeglądu wynosi około godziny, więc jeśli serwis znajduje się blisko, można jeszcze tego samego dnia kontynuować świadczenie usług.

Jak wygląda przegląd techniczny?

W ramach przeglądu technicznego kasy fiskalnej punkt serwisowy ma obowiązek:

  • Ocenić stan plomb, które zabezpieczają elementy kasy, a w które nie może ingerować jej użytkownik. Serwisant porównuje także plomby z informacjami zawartymi w książce serwisowej.

  • Kontrolować stan wyświetlacza kasy.

  • Sprawdzić stan techniczny, w tym działanie płyty głównej, pamięci fiskalnej oraz modułu fiskalnego.

  • Weryfikować stan oprogramowania kasy fiskalnej.

Wszystkie te czynności są konieczne, aby sprawdzić, czy urządzenie fiskalne jest w stanie spełniać swoją rolę, jaką jest kontrola obrotu na potrzeby organów podatkowych. Niepoprawnie funkcjonująca kasa może być powodem zastrzeżeń ze strony urzędu skarbowego.

Co oprócz działań serwisowych?

Dostawca kasy fiskalnej, oprócz samego serwisowania urządzenia, może zapewniać dodatkowe usługi dla swoich klientów. Wśród nich wymienić można szkolenia z obsługi, programowanie kasy oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych, takich jak papier
do drukowania paragonów.

Inne artykuły z tej kategorii