Terminy dla branż zobligowanych do zakupu urządzeń fiskalnych Online

Nowelizacja Ustawy VAT o kasach online weszła w życie 1 maja br. i tego typu kasy powoli zaczynają się pojawiać w placówkach handlowych oraz punktach usługowych. Wprowadzenie tych specjalistycznych urządzeń oraz uruchomienie w Ministerstwie Finansów zaawansowanego serwisu informatycznego Centralnego Repozytorium Kas mającego za zadanie analizowanie danych z nowych urządzeń online ma na celu zapobiegnięcie nadużyciom podatkowym i zwiększenie wpływów do budżetu państwa. W tym artykule dowiesz się, czy jesteś zobligowany do zakupu nowego urządzenia i poznasz ustawowe terminy obowiązku wprowadzania urządzeń online dla poszczególnych branż.

Jako pierwsi zobligowani do wymiany urządzeń fiskalnych zostaną mechanicy samochodowi, sprzedawcy paliw oraz zakłady wulkanizacyjne. Branże te muszą zakupić i uruchomić najnowsze urządzenia fiskalne online najpóźniej do 1 stycznia 2020 roku.

Następną grupą przedsiębiorców, którzy będą musieli wymienić swoje urządzenia fiskalne są restauratorzy (również sezonowi), placówki hotelarskie oraz podmioty prowadzące sprzedaż węgla. Wymienione branże mają czas do 1 lipca 2020 roku.

Ostatnią grupą podatników objętą obowiązkową wymianą urządzenia fiskalnego będą osoby świadczące usługi fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne, budowlane, prawnicze, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów oraz z branży fitness (w zakresie wstępu). Podmioty te mają czas do 1 stycznia 2021 roku.

 

Urządzenia fiskalne Online będą łączyć się głównie przez kabel LAN, choć istnieje także możliwość wysyłania danych przez moduły Wi-Fi oraz GSM

Należy tutaj uściślić, że obowiązkowej wymianie podlegają tylko urządzenia, na których rejestrowane są wyżej wymienione usługi. Jeśli podatnik prowadzi różne rodzaje działalności i posiada kilka urządzeń rejestrujących to musi wymienić tylko funkcjonujące w branży zobligowanej do wymiany.

Pamiętajmy, że nawet jeśli posiadamy sprawne urządzenie rejestrujące poprzedniego typu (z pamięcią elektroniczną lub kopią papierową) z niezapełnioną pamięcią fiskalną to prowadząc wyżej wymienione działalności jesteśmy zmuszeni zakupić nowe urządzenie online zgodne z najnowszymi standardami. Jednak dla podatników objętych obowiązkiem wymiany przewidziano ulgę na zakup urządzenia w wysokości do 700 zł (więcej szczegółów pod adresem: https://mojanowoczesnafirma.pl/ulga-na-zakup-urzadzenia-fiskalnego-online/ )

Kasa fiskalna Online Novitus ONE

Kasa Novitus One spełnia najnowsze wymogi przepisów fiskalnych. Łączy się z CRK za pomocą kabla Lan, modułu Wi-Fi lub modułu GSM.

Zatem przedsiębiorcy mają jeszcze trochę czasu na zakup nowych urządzeń online, choć oczywiście lepiej nie odkładać tego zbytnio w czasie i uwzględnić różne czynniki mogące utrudnić zakup (dostępność na zamówienie, dostępność terminów serwisantów, czas potrzebny na instalacje i konfiguracje urządzenia).

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą urządzeń Online Novitus:

https://www.novitus.pl/pl/produkty/urzadzenia-fiskalne-typ/online.html

 

 

Inne artykuły z tej kategorii

Ulga na zakup Urządzenia Fiskalnego Online

 

Nowelizacja Ustawy VAT o kasach online weszła w życie 1 maja br. i narzuciła na określonych przedsiębiorców obowiązek posiadania urządzeń fiskalnych nowej generacji umożliwiających stałe połączenie z serwisem informatycznym Ministerstwa Finansów. Urządzenia te mają zastąpić poprzednie generacje kas i drukarek z zapisami kopii elektronicznych oraz kopią papierową. W przypadku podatników zobligowanych charakterem działalności do wymiany urządzenia w konkretnym terminie należy wymienić nawet sprawne urządzenia fiskalne z niezapełnioną pamięcią fiskalną. Aby wynagrodzić przedsiębiorcom tę obowiązkową zmianę ustawodawcy przygotowali ulgę na zakup nowego urządzenia w wysokości nawet do 700 zł. Czytając poniższy artykuł dowiesz się jakie warunki trzeba spełnić by ją otrzymać.

 

 

W rozporządzeniu o ustawie VAT z 1 maja 2019 r. zawarto warunki , jakie musi spełnić podatnik, aby otrzymać zwrot poniesionych na zakup kasy fiskalnej kosztów. Projekt ustawy przewiduje, że podatnicy, których obejmie obowiązek rejestracji sprzedaży za pomocą kas ONLINE będą mogli skorzystać z odliczenia w wysokości maksymalnie 700 zł netto jednak nie więcej niż 90% wartości netto danego urządzenia (dot. to również podatników którzy już wcześniej skorzystali z takiego odliczenia a zostaną zobligowani do wymiany urządzeń na kasy ONLINE). Zwrot kierowany jest do podmiotów, które:

 

  1. Rozpoczęły prowadzenie ewidencji sprzedaży towarów i usług, przy użyciu urządzeń fiskalnych nowej generacji online. Czyli nowe podmioty, które dopiero zaczynają swoją działalność na rynku i od razu zdecydują się od razu na rozpoczęcie ewidencji za pomocą urządzenia fiskalnego online.
  2. Zdecydowały się na rejestrację sprzedaży usług i towarów za pomocą urządzenia fiskalnego online, a wcześniej nie stosowali innych rodzajów urządzeń fiskalnych do ewidencji. Czyli, w przypadku gdy podatnik wcześniej stosował kasę z elektroniczną lub papierową pamięcią zapisu to niestety nie może liczyć na zwrot ulgi. Ministerstwo Finansów tłumaczy tą decyzję ograniczeniami w budżecie.
  3. Podmioty, które zostały zobligowane zapisami uchwały do wymiany kasy z elektroniczną lub papierową kopią na rejestrujące online ze względu na charakter prowadzonej działalności od dnia:
  • 1 stycznia 2020 r. dla podatników sprzedających paliwo oraz świadczących usługi mechaniki pojazdowej i naprawy lub wymiany opon;
  • 1 lipca 2020 r. dla świadczenia usług związanych z gastronomią (również sezonowo), hotelarstwem, oraz sprzedażą węgla;
  • 1 stycznia 2021 r. dla podatników świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne, budowlane, prawnicze, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów oraz z branży fitness (w zakresie wstępu).

Inne artykuły z tej kategorii