Dlaczego Polacy kupują w sieci?

Według raportu „E-commerce w Polsce 2016” przygotowanego przez Izbę Gospodarki Elektronicznej (IGE), jednym z najważniejszych argumentów zachęcających Polaków do zakupów przez internet jest atrakcyjna cena produktu.

Kryterium ceny odgrywa w zasadzie najważniejszą rolę w przypadku tego biznesu, a korzystna cena jest decydującym argumentem dla 50 proc. badanych. Kolejne 42 proc. czuje się przekonana, jeśli natrafią na korzystny koszt przesyłki, który pozwoli dodatkowo zaoszczędzić.

Niższa cena jest jednym z głównych narzędzi budowania przewagi konkurencyjnej z perspektywy e-commerce, gdyż biznes ten może sprzedawać bez konieczności wynajmu powierzchni handlowej w atrakcyjnym punkcie.

Z kolei dla 23 proc. kupujących ważnym argumentem jest interesująca promocja lub szczególnie korzystna oferta specjalna.

Kwestia wygody

Według badania IGE oprócz ceny towaru, ważnym czynnikiem z perspektywy konsumentów jest wygoda dokonywania zakupu. Pozytywne doświadczenia zakupowe są motywacją do dalszego kupowania w sieci aż dla 39 proc. respondentów.

Z kolei 29 proc. czuje się przekonana do kolejnych zakupów gdy nie musi długo oczekiwać na dostawę towaru, a 20 proc. ceni sobie łatwość składania zamówienia. Kolejne 16 proc. badanych wskazało przejrzystą i funkcjonalną stronę internetową jako czynnik zachęcający do zakupów. Taki sam odsetek wymienił różne dostępne formy płatności jako dodatkową zachętę.

Bogaty asortyment

Choć atutem zakupów w internecie wydawać by się mógł bogaty asortyment produktów, jest on istotny jedynie dla 18 proc. kupujących. Porównywalna ilość klientów ceni sobie opinie na temat produktów, dostępne na różnych stronach i blogach (20 proc.).

Dla 18 proc. argumentem za korzystaniem ze sklepów internetowych jest obecność porównywarek, które potrafią ułatwić zarówno znalezienie produktu, jak i wybranie sklepu oferującego najlepsze warunki zakupu.

Raport wyraźnie wskazał, że z perspektywy Polaków najważniejszym kryterium zakupowym jest cena, a zaraz po niej, wygoda dokonywania zakupów.

Inne artykuły z tej kategorii

Technologie mobilne – jak można na nich skorzystać?

Według raportu PWC (dawne PricewaterhouseCoopers) w ciągu najbliższych 5 lat nawet 75 proc. firm będzie musiało się wykazać wysokim poziomem cyfryzacji, aby zachować dotychczasową pozycję konkurencyjną. Jednym z podstawowych narzędzi cyfryzacji biznesu są technologie mobilne.

W handlu i usługach widoczną oznaką wpływu tego trendu jest rozwój płatności bezgotówkowych. Firma PwC wskazuje, że w 2020 roku nawet 85 proc. transakcji w Polsce ma się odbywać bez udziału gotówki. Umożliwia to popularyzacja mobilnego internetu, który zapewnia terminalom dostęp do sieci nawet w oddalonych miejscach. Już w tej chwili większość terminali płatniczych ma możliwość łączenia się z internetem poprzez transmisję danych przez GSM.

Sam trend wykorzystywania technologii mobilnych, czyli urządzeń łączących się z internetem poprzez sieć GSM, jest jednym z najważniejszych zjawisk we współczesnej technologii. Mogą zostać wykorzystane zarówno do promocji usług firmy, jak i usprawnienia jej procesów biznesowych. Ważne jest jednak zrozumienie, dlaczego te technologie mogą być przydatne dla firmy.

Social Local Mobile, czyli rewolucja dla wszystkich

Na wykorzystaniu smartfonów i tabletów skorzystać mogą nie tylko ogromne firmy o dużym kapitale. Przedsiębiorcy mają na przykład do dyspozycji wiele stosunkowo tanich narzędzi, które pozwalają się reklamować przy użyciu urządzeń mobilnych.

Reklamy w wyszukiwarce – już ponad 60 proc. wyszukiwań odbywa się przy użyciu smartfonów i tabletów. Konsumenci szukają w swoich telefonach odpowiedzi na wiele pytań, przede wszystkim dotyczących poszukiwanych dóbr lub produktów.

Telefon jest również pod ręką, gdy użytkownik chce znaleźć, na przykład, dobrą restaurację w okolicy. Dzięki możliwości „wycelowania” reklam w zależności od lokalizacji klienta, restauracja ma możliwość zawężania grupy odbiorców reklamy, na przykład wyłącznie do mieszkańców danego miasta lub dzielnicy.

Reklamy na interaktywnych mapach – użytkownicy smartfonów otrzymują dostęp do interaktywnych map i nawigacji. W systemie Android domyślnie stosowane są mapy Google. W urządzeniach z systemem iOS są to Apple Maps. Firmy, oprócz standardowej reklamy, mają możliwość umieszczenia swojego punktu na mapie oraz reklamowania go w odpowiedzi na określone hasła wyszukiwane przez użytkowników.

Social – nowy kanał promocji mobilnej

Przydatnym dla przedsiębiorców kanałem promocji przy użyciu urządzeń mobilnych są również media społecznościowe. Obecnie już 80 proc. czasu w mediach społecznościowych spędzanego jest na smartfonach i tabletach. Noszone przy sobie smartfony i tablety mogą służyć zarówno chwaleniu danego miejsca, jak i publicznym wylaniu swoich żali na jakość obsługi. Firmy mogą promować się zarówno przy użyciu płatnych form reklamy, jak i poprzez generowanie interesującego odbiorców contentu. Coraz częściej spotykaną formą reklamy wśród kawiarni jest oferowanie darmowego napoju w zamian za opublikowanie zdjęcia i podzielenie się informacją o odwiedzeniu danego miejsca.

Sklepy – beneficjenci mobile

W zupełnie inny sposób na technologiach mobilnych skorzystać mogą sklepy internetowe. Dla nich szczególną wartością jest możliwość wykonywania zakupów w nowych okolicznościach, na przykład w komunikacji miejskiej lub w parku. Co więcej, użytkownicy coraz częściej wykorzystują urządzenia mobilne do wyszukiwania informacji na temat intersujących ich produktów.

Dostosowana do potrzeb smartfonów i tabletów strona (tzw. RWD – Responsive Web Design – technika projektowania strony www, tak aby jej wygląd i układ dostosowywał się automatycznie do rozmiaru okna przeglądarki, na której jest wyświetlany np. przeglądarki, smartfonów czy tabletów) sklepu może być dla nich czynnikiem pozwalającym odróżnić konkretnego dostawcę.

Popularnie wykorzystywane narzędzia do budowania sklepów internetowych, takie jak Magento, są w tej chwili domyślnie dostosowane do potrzeb urządzeń mobilnych.

Technologie mobilne pozwalają dotrzeć do klientów poprzez kanał cyfrowy w nowych, zaskakujących kontekstach. Jednocześnie jest to droga, która daje szczególne możliwości do przeprowadzania pomysłowych kampanii. Z tego względu rosnąca popularność tego rodzaju innowacji jest korzystna dla firm z każdego segmentu.

Inne artykuły z tej kategorii

Co to jest strona RWD

Według raportu przygotowanego przez We Are Social 67 proc. Polaków korzysta z internetu. Jednocześnie raport wskazuje, że już 51 proc. ruchu w polskiej sieci generowane jest przez urządzenia mobilne, takie jak smartfony i tablety. Co więcej, na każdego Polaka przypada przynajmniej 1,5 urządzenia mobilnego.

Z tego względu coraz ważniejsze staje się zapewnienie klientom dostępu do strony internetowej przy użyciu urządzeń mobilnych.

Czym jest strona internetowa RWD?

Skrót RWD oznacza Responsive Web Design, co tłumaczy się jako responsywne strony internetowe. Ich główną zaletą jest dopasowywanie się do wielkości ekranu, na którym są wyświetlane. Elementy, które nie mieszczą się, są zmniejszane, przesuwane lub kompresowane tak, aby strona nie traciła nic ze swojej funkcjonalności, a jednocześnie była wygodna w obsłudze z dowolnego urządzenia.

Przykładem przemieszczania i kompresji elementów może być menu dostępne na stronie. Przy wyświetlaniu na komputerze z panoramicznym ekranem może zajmować całą górną krawędź, by na telefonie lub tablecie zmienić się w zakładkę, którą można rozwinąć kliknięciem.

Dzięki temu taka strona jest wygodna i funkcjonalna na wszystkich dostępnych urządzeniach, od komputera, przez tablet, aż po smartfon i smart TV.

Rewolucja mobile

Przy tak dużej popularności technologii mobilnych w Polsce, coraz ważniejsze z punktu widzenia firm jest obsługiwanie klientów przeglądających sieć przy użyciu smartfonów
i tabletów. Można to zrobić na trzy sposoby:

Aplikacja mobilna – jest to specjalny program, który użytkownik może zainstalować na swoim telefonie lub tablecie, aby skorzystać ze strony lub oferty firmy. Jest to stosunkowo drogie rozwiązanie, stosowane najczęściej przez przedsiębiorstwa, które wiążą się z klientem na dłużej, na przykład banki. Małe firmy i punkty usługowe najczęściej nie mają potrzeby, by inwestować we własną aplikację. Niektóre punkty (na przykład restauracje i kawiarnie) mogą dołączyć do popularnych aplikacji będących katalogami tego typu usług, na przykład Kekemeke. Wiąże się to jednak z opłatami i prowizją.

Strona mobilna – jest to, najczęściej uboższa, wersja strony wyświetlana użytkownikom urządzeń mobilnych. Jest to rozwiązanie niedrogie, jednak nie zapewnia dostępu do tych samych funkcjonalności, co „pełna strona” i, jeśli nie została gruntownie przemyślana, może nie być użyteczna dla odbiorców.

Strona RWD – jest to strona, która dopasowuje się do rozmiaru ekranu, na którym jest wyświetlana. Z punktu widzenia firmy, która nie chce inwestować w aplikację mobilną, jest to najlepsze rozwiązanie. Przedsiębiorstwo nie ryzykuje, że właścicielowi przez pomyłkę zostanie wyświetlona mniej funkcjonalna strona mobilna.

Podsumowanie

Strona w technologii RWD jest znacznie tańszym i bezpieczniejszym rozwiązaniem niż własna aplikacja i jednocześnie nie ogranicza użytkowników w takim stopniu jak strona mobilna. Z tego względu ta technologia jest najlepszym wyjściem dla każdej firmy, która chce docierać do swoich klientów poprzez kanały mobilne.

Inne artykuły z tej kategorii

Zasady przechowywania dokumentacji fiskalnej

Gdy przedsiębiorca ma obowiązek ewidencjonować swoją sprzedaż przy pomocy kasy fiskalnej, jest zobowiązany sporządzać stosowne raporty dobowe i miesięczne. Co więcej, jego obowiązkiem jest ich przechowywanie we właściwy sposób i określony w przepisach czas.

Do najważniejszych dokumentów tego typu zalicza się:

  • Księgę przychodów i rozchodów (zakładając, że przedsiębiorca rozlicza się na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym), która stanowi podstawę do wyliczenia zaliczki
    na podatek dochodowy. Musi zostać wydrukowana do 20 dnia miesiąca za poprzedni miesiąc, chyba, że prowadzona była od początku w formie papierowej.

  • Faktury sprzedażowe i kosztowe – od 2014 roku wszyscy przedsiębiorcy (wliczając tych zwolnionych z VAT) zobowiązani są do wystawiania faktur. W przypadku przedsiębiorców zwolnionych z tego obowiązku należy zrobić na dokumencie stosowną adnotację.

  • Potwierdzenia zapłaty – w niektórych przypadkach do prawidłowego udokumentowania poniesionych kosztów wystarczy potwierdzenie przelewu lub paragony.

  • Dokumenty związane z rejestrowaniem przy użyciu urządzeń fiskalnych – raporty miesięczne i dobowe.

  • Deklaracje i rejestry VAT.

  • Ewidencje środków trwałych oraz wyposażenia.

Jak długo przechowywać dokumenty?

Zgodnie z obowiązującym prawem przedsiębiorca ma obowiązek przechowywać dokumentację za ostatnie 5 lat prowadzonej działalności, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Oznacza to, że dokumenty wymagane do wypełnienia zeznania PIT za 2014 r. należy trzymać do końca 2019 r.

W większości przypadków miejscem przechowywania dokumentów powinna być siedziba firmy. Przepisy dopuszczają jednak oddanie dokumentów na zewnątrz, w przypadku gdy zajmie się tym biuro rachunkowe lub profesjonalna firma archiwizująca.

Dokumenty powinny być przede wszystkim chronione przed uszkodzeniem i całkowitym zniszczeniem oraz wyciekiem danych. Przepisy nie precyzują w jaki sposób postępować
z dokumentami po 5 latach. Najrozsądniejszym wyjściem wydaje się ich zniszczenie,
z którego powinien zostać sporządzony protokół wraz z opisem jakie dokumenty zostały zniszczone, w jaki sposób oraz z podpisem osoby odpowiedzialnej.

Inne artykuły z tej kategorii