Analityka sprzedaży w małej firmie

Sprzedaż jest jednym z najłatwiej poddających się analizie sektorów w firmie. Kluczowe jest jednak umiejętne spojrzenie na posiadane informacje. Urządzenia fiskalne dają firmom możliwość dokładnego kontrolowania daty i godziny sprzedaży konkretnego towaru.

Już takie informacje pozwalają nawet niewielkiej firmie przeanalizować:

  • Na które towary jest największe zapotrzebowanie
  • Jakie zależności istnieją między porą dnia a zapotrzebowaniem na towar
  • Jakie zależności istnieją między dniem tygodnia a zapotrzebowaniem na towar

Dzięki takim informacjom punkt usługowy lub sklep mogą modyfikować ofertę w ciągu dnia oraz dopasowywać ją do oczekiwań klientów. Przykładem może być tworzenie promocji cross- i up-sellingowych.

 

Przykład:

Kawiarnia odnotowała, że większość klientów między godziną 10 a 14 stanowią matki
z dziećmi. Z tego względu udostępniła swoim klientkom zestawy dziecięce zawierające gorącą czekoladę i ciastko.

Kolejnym etapem sprzedaży jest analiza przepływu klientów między poszczególnymi kanałami, takimi jak Facebook, sklep offline oraz witryna internetowa. Najprostszym sposobem badania przepływu klientów jest udostępnianie im kodów rabatowych.

Przykład:

Firma chce zbadać jak wielu użytkowników z Facebooka faktycznie przychodzi
do kawiarni. Dlatego każdemu udostępnia indywidualny kod rabatowy możliwy do zrealizowania tylko w kawiarni.

 

Przykład:

Sklep odzieżowy chce sprawdzić jak wielu użytkowników zainteresowanych jest później zakupami w sklepie online. Z tego względu udostępnia klientom kod rabatowy
do zrealizowania w sklepie online.

 

Jak analizować sprzedaż?

Kluczowym elementem analizowania sprzedaży jest całościowe spojrzenie na działanie firmy w konkretnym czasie oraz powiązanie wielu czynników. Oprócz zbierania samych informacji na temat sprzedaży, właściciel sklepu, czy tez punktu usługowego, powinien przechowywać dane na temat działań, jakie podejmuje – promocji, obniżek albo organizowanych wydarzeń. Dzięki temu możliwe będzie jeszcze skuteczniejsze przygotowywanie promocji w przyszłości.

Jednocześnie podczas badania danych należy zachować rozsądek i zdrową dawkę sceptycyzmu. Nawet jeśli konkretne dwa czynniki wydają się ze sobą powiązane, niekoniecznie musi tak być. Przykładem mogą być wahnięcia w popycie na poszczególne produkty, na przykład jednoczesny spadek zainteresowania bułkami i czekoladą.

Inne artykuły z tej kategorii